Spółka ATT 2000 zarejestrowana jest w XX Wydziale Gospodarczym KRS Sądu
Rejonowego dla m.st. Warszawy. W skład Zarządu wchodzą:
Adam Trzaskowski
Andrzej Trzaskowski
O Firmie

ATT 2000 Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą posiadającą wieloletnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług rachunkowych i pokrewnych związanych z działalnością gospodarczą. Nasi Klienci mają poczucie pełnego bezpieczeństwa i mogą realizować rozwój działalności gospodarczej przekazując nam nadzór nad problematyką podatkową, kadrową i innymi obszarami współpracy, w których zdecydują się zaufać naszej firmie.

Dewizą naszej firmy jest szeroko rozumiana pomoc Klientom i odpowiedni stopień merytoryczny obsługi. Program ten realizujemy przez kompleksowe przejęcie obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych wobec Urzędów Skarbowych. ZUS, Urzędów Statystycznych i innych organów administracji. Stopień komplikacji obszaru podatkowo-prawnego sprzyja podejmowaniu działań minimalizacji ryzyka własnego.


​Nasi Klienci

Nasi Klienci działają w wielu zróżnicowanych segmentach rynkowych. Obsługujemy zarówno przedsiębiorstwa krajowe jak i z udziałem kapitału zagranicznego, realizujące zadania gospodarcze na rynku ogólnopolskim, oraz podatników ewidencjonujących przychody w postaci ryczałtu.

Głównymi grupami Klientów współpracującymi z naszym biurem są podmioty prowadzące działalność w obszarach:
Handlu i usług
IT
HR
Reklamy i marketingu
Prawno - doradczych
Pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
Architektury i budownictwa
Produkcyjnych
Innych


ATT 2000 Sp. z o.o. Podmiot zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział KRS; nr KRS: 0000161046; Kapitał zakładowy: 50.400,00 PLN