Kariera w ATT 2000 Sp. z o.o.


CV oraz listy motywacyjne prosimy wysyłać na poniższy e-mail:
Obecnie nie prowadzimy naboru kadrObecnie nie prowadzimy naboru kadr


ATT 2000 Sp. z o.o. Podmiot zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział KRS; nr KRS: 0000161046; Kapitał zakładowy: 50.400,00 PLN