Oferta

Realizujemy w sposób ciągły usługi rachunkowe i księgowe na każdym poziomie zaawansowania:

Księgi Rachunkowe
Księga Przychodów i Rozchodów
Ryczałt
Pełna i kompleksowa obsługa ZUS
Obsługa kadrowo - płacowa, w tym naliczanie wynagrodzeń (Payroll)
Kompleksowe usługi w zakresie rejestracji działalności podmiotów gospodarczych
Organizacja działów księgowych u Klienta, wdrażanie systemów softwarowych
Dostawa, konfiguracja i wdrażanie systemów sprzętowo-informatycznych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej
Opracowywanie i wdrażanie polityki rachunkowości
Wspomaganie działów księgowych Klienta poprzez szkolenie personelu, weryfikację zapisów rachunkowych, kontrolę i zamykanie okresów obrachunkowych
Sporządzanie wniosków kredytowych
Współpraca w pozostałych obszarach związanych z projektami Klienta
Zapraszamy do korzystania z naszych usług podmioty działające na rynku warszawskim lub w innych rejonach kraju.







ATT 2000 Sp. z o.o. Podmiot zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział KRS; nr KRS: 0000161046; Kapitał zakładowy: 50.400,00 PLN