ATT 2000 Sp. z o.o.
Specjalizujemy się w profesjonalnej obsłudze osób prawnych oraz
fizycznych w obszarach:Rachunkowość
Polityka kadrowo-płacowa
Outsourcing w obszarze payroll (obsługa wynagrodzeń)
Wspomaganie działów wewnętrznych Klienta
ATT 2000 Sp. z o.o. Podmiot zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział KRS; nr KRS: 0000161046; Kapitał zakładowy: 50.400,00 PLN